Emre Topal Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı

TÜRKİYE YABANCI YATIRIMCILARI ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR


Yabancılar son 10 yılda başta İstanbul olmak üzere birçok kentimizden gayrimenkul satın almışlardır.Resmi TUIK verilerine göre 2019 yılında yabacılara 67.322 adet taşınmaz devri gerçekleşmiştir.Yapılan satışların 6.307 adeti arsa satışı olmuştur.2010 yılında yapılan satışların genel toplamı ise sadece 10.806 adettir.Gördüğümüz gibi yabancı yatırımcı satışları son 10 yıl içerisinde 5-6 kat artmıştır.


2019 yılında yabancılara yapılan satışlarda 8.683 adetle Irak 1.sıradadır.6.294 adet ile İran ikinci; 6.212 adet ile İngiltere üçüncü sıradadır.


TÜRKİYE NEDEN YATIRIMCILAR İÇİN DOĞRU ÜLKEDİR?

1GÜÇLÜ EKONOMİ
​​​​​​​​GSYH-SAGP* Verisine Göre Ülke Sıralamasına göre; Türkiye ekonomisi, 2003 ve 2018 yılları arasında rekor bir büyüme kaydederek 2003 yılında dünyanın 18. büyük ekonomisi iken 2018 yılında 13. sıraya yükselmiştir​.
2GENİŞ E BÖLGESEL İÇ PAZAR
Kişi Başına Düşen Gelir (kişi başına GSYİH, cari fiyatlar) ​​Türkiye'nin ekonomik kalkınma performansı, kişi başına milli gelirin 2002 yılında 3.581 ABD doları iken 2018 yılında 9.632 ABD doları seviyesine yükselmesini sağlamıştır.
3STRATEJİK KONUM
Türkiye, hem Doğu-Batı hem de Kuzey-Güney eksenleri arasında doğal bir köprü işlevi görerek büyük pazarlar için etkin ve uygun maliyetli bir merkez konumundadır.
4ELVERİŞLİ NÜFUS
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre 2018 yılında 82 milyon olan Türkiye nüfusunun 2023 yılında 86,9 milyona, 2040 yılında ise 100,3 milyona ulaşması beklenmektedir. Nüfusun büyüme ivmesini sürdürerek 2069 yılında zirve noktası olan 107,6 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. 2018 yılında nüfusunun yarısı 32 yaşın altında olan Türkiye, AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında en genç nüfusa sahiptir.​
5EKONOMİK İŞ GÜCÜ
Türkiye, 32,7 milyon kişilik iş gücüyle Avrupa'nın üçüncü en büyük iş gücü havuzunu oluşturmaktadır. Türkiye'de büyük bir hızla artan sayıdaki üniversiteler ülkedeki üniversite mezunu sayısının yükselmesini sağlayarak genç nüfus ve geniş iş gücünün kalifiye iş gücüne dönüşmesini sağlamaktadır.
6KAZANÇLI TEŞVİKLER
Türkiye​, hem sıfırdan yatırım hem de genişleme yatırımı projeleri için başlangıç maliyetlerinin en aza indirilmesi ve yatırım getirilerinin hızlandırmasını destekleyen kapsamlı bir yatırım teşvik programı sunmaktadır.​Bu teşvikler aynı zamanda teknoloji transferi ve ekonomik kalkınma için önemli alanlar olarak sınıflandırılan öncelikli sektörlerdeki projeler için de uyarlanabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti yatırımcılara; Ar-Ge ve inovasyon projeleri ve ilâve istihdam için sunduğu destek programlarının yanı sıra ihracatçılara çeşitli hibeler, teşvikler ve krediler yoluyla da destek olmaktadır.​
7LİBERAL YATIRIM ORTAMI
Yatırım mevzuatının temelini; 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği, çok taraflı ve ikili anlaşmalar ile sektörel bazda yatırımların teşvikini düzenleyen muhtelif kanunlar ve ilgili alt düzenlemeler oluşturmaktadır.
8SEKTÖREL FIRSATLAR
Türkiye, rekabet avantajına sahip olduğu farklı sektörlerde çok sayıda fırsat sunmaktadır.​ Otomotiv Sektörü -Makine Sektörü -Savunma ve Havacılık -Enerji -Altyapı -Tarım ve Hayvancılık...vb

EN YENİ PORTFÖYLER

belek arsa
749.00 TL

Belek'de 1.142 m2 Arsa

belek yazlik
399.000 TL

Belek'de 3+1 Tribleks Yazlık

lara kiralik
1.750 TL

Lara'da Mobilyalı Daire

belek-satılik-yazlik
259.000 TL

Belek'de Mobilyalı Yazlık

Buy now